• SABANG1.jpg

Welcome to Barangay Sabang Official Website!

 

 

VISION

Ang Barangay Sabang ay isang maunlad na Barangay na pagmumulan pa rin ng iba't-ibang mga pangunahing produkto ng prutas na maaring dalhin sa ibang bansa. Kaya ang Barangay Sabang ay tataguriang  "Fruit Basket" ng Pinamalayan.

 

MISSION

Madagdagan pa ng ibang ibang uri ng prutas na mapagkakakitaan ang mga patanimang nasa loob ng barangay, patuloy na pagpapagawa/pagsasaayos/pagsesemento sa Farm to Market Road para sa mas mabilis pang paglalabas ng produkto mula sa malalayong sityo..

 

 

 

 

Login Form