• SABANG1.jpg

 HISTORY

Kinikilala bilang isa sa mga Sitio ng Nabuslot ang noon ay pinakaliblib na lugar na kung saan ang agos ng tubig ng ilog Pula at sapa sa Sitio Maria ay nagsasanib o nag-uugpong sa lugar na kung tawagin ng mga katutubo ay PINAGSABANGAN. Ang ganitong kaisipan na rin ang nagbunsod sa matatandang Mangyan upang tawagin itong SABANG sa pinaikling paraan.

Nagpatuloy ang mapayapang pamumuhay ng mga taong unang nanirahan dito sa kabila ng kawalan ng matatawag na nakatalang kasaysayan. Ang tanging pinagkakaabalahan nila noon ay ang pangangaso, pangingisda at pagkakaingin. Ang kalawakan ng kagubatan nito ang nakahikayat sa iba pa upang sumubok manirahan dito.

Ayon naman sa pagbabahagi ng ilan, nagsimula silang manirahan sa kapatagan ng lugar mula pa noong panahon na di pa nagaganap ang pananakop ng Hapon, taong 1941. Isang katutubo na kung tawagin ay si PUNA, isang pinuno ng tribong Taubuwid ang kumilala sa mga naunang pamilya na kanilang nakasalamuha sa Sabang ay ang mga sumusunod: GRANGOS, CAUNCERAN, MALAPOTE, SIBOBO, LUSTERIO, MERCADO, MACALALAD, PASTRANA at SAPUNGAN. Bilang pagkilala kay Dahong Grangos na siyang nakatatanda sa mga naninirahan, pinamahalaan niya ang pagbabahagi at pamumusisyon sa mga hindi pa nabubungkal na lupain maging ito man ay kapatagan o kabundukan. Napagkaisahan nila na ang Sabang ay pangangasiwaan ng pamilya ng mga Grangos at ang Bayanan ay para naman sa mga Caunceran. Ang iba sa nabanggit na mga tao na pinili na ring manirahan dito. Dala ng hangaring mapalawak pa ang pamumusisyon sa mga bukirin, napadako ang pamilya Grangos sa kanlurang bahagi ng Mayo, Fortuna. Sa kanilang kawilihan sa bagong lupain, hindi na nila nabigyang pansin ang Sabang, kaya pagdating ng bayaw ni Dahong Grangos sa katauhan ni Carlos Castillo, pinangasiwaan niya ang buong poblacion ng Sabang.

Sa simpleng pamamaraan ay nagsimula na ring madama ng mga naninirahan ang kakulangan sa tema ng pamamahala, kung kaya't sinikap nilang bumuo ng isang pamunuan na magsisilbing sanggunian ng nayon.Unang nahalal na Tinyente del Bario si Ginoong Paul Mampusti. Siya ay sinundan ni Ginoong Jose Nipales na naglingkod sa loob lamang ng maikling panahon dahilan sa di inaasahang paglipat ng tirahan sa bayan ng Pinamalayan. At bilang nangungunang halal na kagawad, naluklok si Sabas Caunceran sa iniwang pwesto bilang Kapitan ng Barangay. Siya ay nagsilbing kapitan ng barangay sa loob ng 20 taon sa ilalim ng administrasyong Marcos. Sumunod sa kanyang pamamahala ay isang tubong Tanuan Batangas, si Ginoong Godofrede Terrenal. Sa loob ng ilang taon niyang paglilingkod muli ay nagkaroon ng halalang pang barangay kung saan ang mapalad na nahalal ay si Ginoong Gavino Ermita, tubong Calapan Oriental Mindoro. Naging maayos at mabunga ang kanyang pamamahala, dahilan upang ang kanyang abilidad at kahusayan ay matuklasan ng Sangguniang Bayan na siyang naging daan upang siya'y mahalal bilang kagawad ng pamahalaang bayan. Bunga ng pangyayari, naluklok sa pwesto bilang Punong Barangay si Ginoong Teodulo T. Lontoc sapagkat siya ang unang halal na kagawad. Sa kanyang pamamagitan at pagtutulungan ng sanggunian  at mamamayan ng Sabang naisakatuparan lahat ng mga proyekto para sa kapakanan ng lahat.

 

 

Login Form