• SABANG1.jpg

FACILITIES

Barangay Health Center – ay natatayo sa Poblacion ng Sabang kung saan idinaraos ang pagtsi-tsek-up sa mga buntis at immunization ng mga bata, meron din ditong mga gamut para sa mga mahihirap na may sakit.

Poblacion Day Care Center – ay meron din sa Sitio Poblasyon kung saan ditto rin matatagpuan ang Barangay Hall at ang Barangay Market.

Day Care Center – sa Sitio Lagpan at meron din sa Sitio Safa (Pamayanan ng mga katutubo).

Health Center – ay meron din sa Sitio Safa.

 

Login Form