• SABANG1.jpg

 CULTURAL ACTIVITIES

Ang Barangay Founding Anniversary ay ipinagdiriwang tuwing Setyembre 10 kasabay sa fiesta ng Barangay Nasi Patron San Nicholas.

LIST OF ACTIVITIES 2018 CELEBRATION

 • Senior Citizen Night
 • SK Night
 • 4P’s Night
 • Dep-Ed Night
 • Cultural Night
 • Miss Gay Contest
 • Songfest
 • Miss Teen
 • Mr. and Mrs. Barangay Sabang
 • Gandang Ginang 

LIST OF ACTIVITIES 2016 CELEBRATION

 • Senior Citizen Night
 • Kabataan Night
 • 4P’s Night
 • Dep-Ed Night
 • Cultural Night
 • Songfest
 • Miss Teen Contest

LIST OF ACTIVITIES 2015 CELEBRATION

 • Senior Citizen Night
 • Kabataan Night
 • 4P’s Night
 • Dep-Ed Night
 • Cultural Night
 • Miss Gay Contest
 • Songfest
 • Miss Teen Contest
 • Coronation Night
 • Parade of Candidates

 

Login Form